Mijn favorieten

Prinsjesdag 2017: de highlights inzake de woningmarkt

Afgelopen 19 september, tijdens Prinsjesdag, is door het demissionair kabinet de begroting voor 2018 gepresenteerd. Hierbij een samenvatting van de belangrijkste zaken met betrekking tot de woningmarkt:

De WOZ-waarde stijgt in 2018

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen zal in 2018 stijgen met 5 tot 7 procent. De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren zoals de OZB, watersysteemheffing en het eigenwoningforfait.

Maximale hypotheek met een procent omlaag

Het maximale bedrag dat men voor de aankoop van een woning mag lenen is de afgelopen jaren al steeds lager geworden. Vanaf 2018 mogen huizenkopers maar 100 procent van de totale marktwaarde lenen. Nu is dat nog 101 procent en in 2012 was dit zelfs 106 procent. U moet dus meer eigen geld inleggen.

Tweeverdieners kunnen meer lenen

Vanaf 2018 mogen tweeverdieners iets meer lenen voor een hypotheek. Het tweede inkomen telt dan voor 70 procent mee bij de aanvraag van een hypotheek. Op dit moment is dat 60 procent. 

Aanpassing Nationale Hypotheek Garantie (NHG) grens

De NHG-grens wordt in 2018 gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Omdat de huizenprijzen in 2017 zijn gestegen is het aannemelijk dat de NHG-grens ergens in 2018 zal worden verhoogd. De maximale hypotheek met een NHG is € 245.000. Voor een duurzaam huis met energiebesparende maatregelen mag daar 5% bij worden opgeteld, wat neerkomt op € 257.250.

Maximale hypotheekrenteaftrek omlaag

Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting gaat ieder jaar een half procent omlaag. Per 1 januari 2018 wordt dit 49,5 procent. Dit is alleen van belang voor mensen met een inkomen in het hoogste belastingtarief. Men profiteert dan namelijk minder van de hypotheekrenteaftrek. Elk jaar gaat het maximale aftrekpercentage omlaag om uiteindelijk in 2041 uit te komen op 38 procent.

Vervallen van fiscale restschuldregeling

Per januari 2018 vervalt de fiscale restschuldregeling; een restschuld financieren wordt dus duurder. Deze regeling hield namelijk in dat als u een lening afsluit om uw restschuld te financieren, de rente en kosten nog 15 jaar aftrekbaar zijn. Vanaf januari 2018 zijn de rente en kosten van restschulden niet meer fiscaal aftrekbaar. De restschuldlening blijft nog wel gelden voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Een VvE is vanaf 1 januari 2018 verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor gebouw onderhoud en herstel. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan of is een half procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Echter als 80 procent van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van het storten in een onderhoudsfonds en betalen per ingreep de onderhoudskosten zelf.