Mijn favorieten

Rente verwachting

De rente op hypotheekleningen met een korte looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk laag. Pas zodra de ECB aanstalten maakt het officiële rentetarief te verhogen, zal de rente op kortlopende leningen stijgen. De afgelopen weken heeft de lange termijn rente een daling laten zien.

Verwachtingen voor de korte rente 

Op 13 juni verhoogde de Amerikaanse centrale bank opnieuw haar officiële rentetarieven van 1% naar 1,25%. Naar verwachting zal dit jaar nog één verdere verhoging van 25 basispunten volgen. De vertrouwensindicatoren wijzen vooruit op een hogere BBP-groei. Nu al stijgen de werkgelegenheid en de inflatie in de Verenigde Staten. Ook in Europa loopt de inflatie op. In juli stond de inflatie op 1,3%, versus 0,2% een jaar geleden. Hoewel de inflatie daarmee nog ruim onder de 2%-streefwaarde van de Europese Centrale Bank (ECB) ligt, besloot de ECB onlangs de verwijzing naar een mogelijke verdere renteverlaging uit haar persverklaring te schrappen. Marktvorsers vatten dit op als een voorbode van een minder stimulerend rentebeleid.

Korte hypotheekrente blijft stabiel 

Dit neemt niet weg dat de ECB de kans klein acht dat de inflatie snel zal oplopen. Bedrijven in de eurozone mogen optimistisch zijn over de economie nu de uitvoer toeneemt en de investeringen stijgen; consumenten zijn veel terughoudender. De gezinsbestedingen groeien slechts beperkt vanwege de bescheiden inkomensstijging. Tegen deze achtergrond kan het nog even duren voordat de inflatie duurzaam op een hoger niveau staat. Daarom houdt de ECB voorlopig vast aan haar huidige lage officiële rentetarieven. Volgens ons zal de ECB deze pas vanaf eind volgend jaar verhogen. Wij denken dat de korte hypotheekrente, in lijn met het voorlopig onveranderde rentebeleid van de ECB, stabiel zal blijven.

Verwachtingen voor de lange rente 

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en zo de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB begin december het aankoopprogramma te verlengen van maart 2017 naar december 2017. Gedurende de verlenging koopt de ECB maandelijks voor EUR 60 mld aan obligaties, EUR 20 mld minder dan voorheen. Wij gaan er van uit dat de ECB het bedrag vanaf begin 2018 verder zal verlagen. In de aanloop naar een minder actief aankoopbeleid van de ECB, zal de lange rente licht stijgen.

Tot voor kort duwde de stijging van de Amerikaanse lange rente de Europese lange rente naar boven. Maar de laatste weken daalt de Amerikaanse rente. Janet Yellen, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, is namelijk minder zeker van de verwachte inflatiestijging en beleggers beginnen te twijfelen of Trump zijn stimuleringsplannen wel kan doorvoeren nu zijn zorgplan is gesneuveld. Wij denken dat deze daling van de Amerikaanse lange rente en de rem daarvan op de Europese rente tijdelijk is. Bij een verder economisch herstel in Europa, zal de Europese lange rente nog verder stijgen. Voor Nederland denken wij dat de 10-jaarsrente zal oplopen van 0,4% eind 2016 naar 1.1% eind 2017 en 1.5% eind 2018. In lijn hiermee houden wij rekening met een lichte stijging van de lange hypotheekrente.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Bron: ABNAMRO website